EventsWelcome to my events page.
I live in Sweden and so most of the events listed here are in Swedish. However, I do offer storytelling performances and workshops in English as well. For enquiries about my work and availability, contact me by email at sagoheim@gmail.com


Shine Sister Kvinnofestival på Mundekulla 2018. Foto: Tanja Muratova

SKOGENS SÅNG
24:e mars 2019 Järna


SAGOR I NYMÅNETID
5:e april 2019 Järna


SAGOVANDRING I TROLLSKOGEN
14:e april 2019 Järna


SHINE SISTER KVINNOFESTIVAL
11:e – 14:e juli 2019, Mundekulla Retreatcenter, Småland
Jag kommer att medverka med musik och storytelling samt en vildkvinno-workshop som jag håller i tillsammans med prästinnan Camilla Måne.


SAGORETREAT I SOMMARTID
27:e juli 2019 Valbo
Läs mer 


VILDKVINNANS VÄG - MÅNHYDDA I SKOGSTEMPLET
28:e september 2019 Järna
Läs mer Comments

Popular Posts